kee Pluriel
Entsorgung
élimination des déchets
disposal of waste
eliminação de resíduos
d' Firmae 1 musse fir d' Entsuergung 1 vun hirem Offall opkommen