Enttäuschungen
Enttäuschunge
Enttäuschung
déception
disappointment
deceção desilusão desapontamento
dat schlecht Resultat war fir déi ganz Ekipp eng batter Enttäuschung