sinn
enttompt
intransitiv
einnicken
s'assoupir
to doze off to nod off
adormecer cair no sono
d' Bomi 1 ass iwwerem Heekelen enttompt
annäipen
antompen
entnäipen
enttompen
annäipen
antompen
entnäipen