Entwäertungen
Entwäertunge
Entwertung Wertverminderung
dépréciation dévalorisation
devaluation
depreciação desvalorização
keen hat mat esou enger Entwäertung vum Geld gerechent