Entwécklungslänner
Entwicklungsland
pays en voie de développement
developing country
país em desenvolvimento
duerch den Engagement vun den Hëllefsorganisatiounen huet d' Situatioun 1 a villen Entwécklungslänner sech verbessert