Entwërf
Entwurf
avant-projet
draft model
anteprojeto
den Deputéierten huet säin Entworf fir en neit Schoulgesetz presentéiert
den Architekten hir Entwërf fir den neie Musée ginn ausgestallt