E-peritifer
virtueller Umtrunk zum gemeinsamen Anstoßen trotz räumlicher Distanz
e-péritif apéritif virtuel
videoconferência para tomar o aperitivo reunião virtual em situação de distância física
wärend dem Confinement organiséiere mer zweemol d' Woch 1 en E-peritif ënner Kolleegen