Epileptikerinnen
Epileptikerinne
Epileptikerin
(femme) épileptique (fille) épileptique
epilética
als Epileptikerin muss ech all Dag Medikamenter huelen, fir Krisen ze verhënneren