Episiotomien
Episiotomië
Dammschnitt Episiotomie
épisiotomie
episiotomy
episiotomia
vill Frae kréie beim Accouchement eng Episiotomie gemaach, fir en Dammrass ze verhënneren
Dammschnatt
Episiotomie
Dammschnatt