ausgeglichen
équilibré
balanced
equilibrado
d' Regierung 1 huet en equilibréierte Budget presentéiert
eisen Trainer ass e ganz equilibréierte Mënsch eisen Trainer ass e ganz geloossene Mënsch
ausgeglach
equilibréiert
ausgeglach