hunn
erausgekéiert
transitiv
herauskehren heraushängen (lassen)
faire le jouer à se conduire en
to play to act to behave like
armar-se em dar-se ares de
du brauchs elo hei net de Chef erauszekéieren ! 1
erausloossen
erauskéieren
erausloossen