hunn
erausgestrach
transitiv
herausstreichen hervorheben
souligner insister sur
to underline to stress
sublinhar realçar
de Riedner wëllt dee Problem besonnesch eraussträichen
ënnersträichen
ervirhiewen
ervirsträichen
eraussträichen
ënnersträichen
ervirhiewen
ervirsträichen