1
erst nicht eher als
seulement ne ... que pas avant
not ... until only
não antes de
de Film geet eréischt ëm néng Auer un
déi definitiv Resultater ginn eréischt d' nächst 1 Woch publizéiert
ech hunn elo eréischt gemierkt, datt ech mäin Handy doheem leie gelooss hunn!
2
erst nicht mehr als, gerade einmal
seulement ne ... que pas plus de, tout juste, à peine
only just
apenas somente
de Solist huet eréischt 19 Joer
d' Kand 1 kann nach net schwammen, et ass eréischt an der Spillschoul
mir sinn eréischt 60 Kilometer gefuer