hunn
erëmerkannt
transitiv
wiedererkennen
reconnaître identifier
to recognize
reconhecer identificar
no all deene Joren hat ech e bal net erëmerkannt