hunn
erkritt
reflexiv
sech erkréien (vun)
sich erholen (von) genesen (von), Verluste ausgleichen
se remettre (de) récupérer
to recover (from)
recuperar (de) restabelecer-se (de)
an Zäit vun enger Woch hat d' Patientin 1 sech vun hirer Gripp erkritt
no der Faillite huet de Betrib sech séier nees erkritt
sech erhuelen (vun)
sech erkréien (vun)
sech erhuelen (vun)