Erliichtungen
Erliichtunge
Erleuchtung
illumination inspiration, idée
inspiration idea
iluminação inspiração, ideia
ech souz virum wäisse Blat an hunn op eng Erliichtung gewaart