hunn
ermort
transitiv
ermorden
assassiner
to murder
assassinar
an deem Haus goufen zwou Persoune brutal ermort
ëmbréngen
ermorden
ëmbréngen
ermuerksen
EGS