hunn
ernannt
transitiv
ernennen
nommer désigner pour une fonction
to name to appoint
nomear designar para um cargo
de Verwaltungsrot ernennt haut en neie President
den nei ernannten Trainer fänkt déi nächst Saison u mat schaffen