hunn
erschreckt
transitiv
1
erschrecken
effrayer
to scare to frighten
assustar
d' Bouwen 1 hunn sech hanner den Hecke verstoppt, fir d' Leit 1 ze erschrecken
erféieren
reflexiv
2
erschrecken einen Schrecken bekommen
s'effrayer
to get a fright
assustar-se
d' Leit 1 hunn sech erschreckt , 1 wéi d' Bouwen 1 hanner den Hecken erausgespronge sinn
sech erféieren
sinn
erschreckt
intransitiv
3
erschrecken
s'effrayer
to get a fright
assustar-se
d' Leit 1 sinn ellen erschreckt , 1 wéi d' Knupperte 1 lassgaange sinn
erféieren
1
erschrecken
erféieren
2
sech erschrecken
sech erféieren
3
erschrecken
erféieren