hunn
erspuert
transitiv
ersparen Unangenehmes
épargner éviter
to save to spare
poupar evitar
däi séiert Handelen huet eis vill Roserei erspuert