Eruewerungen
Eruewerunge
Eroberung Inbesitznahme, Unterwerfung
conquête soumission
conquest subjugation
conquista tomada
no der Eruewerung vun der Festung ass déi feindlech Arméi op vill mënschlecht Leed gestouss