hunn
erwäänt
transitiv
erwähnen
mentionner
to mention
mencionar
du has an denger E-Mail guer net erwäänt , 1 datt s de en neie Frënd hues
am Gespréich huet e seng Fra net erwäänt
ernimmen
mentionéieren
erwänen
ernimmen
mentionéieren