Singulier
sächlech
Genitiv
1
es davon dessen
en
it of it
disto disso daquilo
mir hunn es geschwë genuch mat dengem éiwege Gesouers!
wat sinn ech es sat, alles dräimol mussen ze erklären!
gleef mer es , 1 déi do Affär kritt en Nospill!
ech sinn es midd, dir fir all Klengegkeet nozelafen!
maach et direkt, da bass de es lass!
Singulier
männlech
Genitiv
2
davon dessen
en
of it
deste desse daquele
ech brauch den Zocker net ze weie fir ze wëssen, wéi vill ech es brauch
dee Wäi mécht Loscht, fir es méi ze drénken!