Eskorten
Eskorte
Eskorte
escorte convoi d'accompagnement
escort for protection
escolta séquito
eng Eskort vun der Police huet den héije Gaascht begleet