Espacen
Espacë
1
(Zeilen)Abstand
espacement interligne
space distance
espaço entrelinha
looss méi e groussen Espace tëschent den Zeilen, da gëtt den Text méi iwwersiichtlech!
Sputt
2
Leerzeichen
espace en typographie
space in typography
espaço (em branco) em tipografia
hanner dem Komma feelt en Espace
virun an hanner engem Gedankestréch léisst een ëmmer en Espace
Space
Sputt
1
Espace
Sputt
2
Espace
Space
Sputt