sinn
evaporéiert
intransitiv
verdampfen
s'évaporer
evaporar-se
déi cheemesch Substanz evaporéiert scho bei Zëmmertemperatur
verdämpen
evaporéieren
verdämpen