Exkommunikatiounen
Exkommunikatioune
Exkommunikation
excommunication
excommunication
excomunhão
d' Kierch 1 huet d' Exkommunikatioun 1 vum Gleewegen opgehuewen