hunn
expulséiert
transitiv
ausweisen abschieben
expulser d'un pays
to expel to deport
expulsar de um país
d' Regierung 1 huet decidéiert, déi illegal Awanderer ze expulséieren
déi expulséiert Flüchtlinge sinn op de Flughafe gefouert ginn
ausweisen
expulséieren
ausweisen