extremistisch
extrémiste
extremist
extremista
dee Politiker ass an enger extremistescher Partei
deng Iddie si mir ze vill extremistesch