Exzellenzen
Exzellenze
Exzellenz
Excellence
Excellency
Vossa Excelência Sua Excelência
Exzellenz , 1 Madamm Ministesch, Dir Dammen an Dir Hären, Merci, datt Dir den Owend Zäit fir eis fonnt hutt