Fabrikater
Fabrikat
produit modèle
model version, type
produto modelo
dës Dréibänk ass e Fabrikat aus de Sechzegerjoren
fir dat Fabrikat gëtt et keng Ersatzstécker méi