Fabrikatiounen
Fabrikatioune
Fabrikation Herstellung
fabrication production
manufacture production
fabricação produção
de Betrib huet d' Fabrikatioun 1 vu Bitzmaschinnen opginn