Fachgebidder
Fachgebitter
Fachgebiet
(domaine de) spécialité
domínio especialidade
et ass vu Virdeel, wann ee sech an e puer Fachgebidder auskennt