fachlich
professionnel spécialisé professionnellement
specialist professional professionally
profissional especializado profissionalmente
mir feelt déi fachlech Kompetenz, fir dat kënnen anzeschätzen
fir dëse Projet brauche mir Leit, déi fachlech ausgebilt sinn