Fäerterten
Fäerterte
EGS
Angsthase
trouillard
chicken yellow-belly scaredy-cat
medricas
dee klenge Fäertert huet Angscht an der Däischtert
Baangschësser
Boxeschësser
Fäertaasch
EGS
Fäertert
Fäertaasch
Baangschësser
Boxeschësser