Faïencerien
Faïencerië
Steingutfabrik
faïencerie fabrique de faïence
pottery workshop, factory
fábrica de faiança
an der Faïencerie gëtt de Parzeläin deelweis nach op der Hand bemoolt