Faillitten
Faillitte
Konkurs Bankrott
faillite cessation de paiements
bankruptcy
falência cessação de pagamentos
eng Faillite muss duerch e Geriichtsurteel entscheet ginn
d' Haus 1 war bal fäerdeg, du huet den Entreprener Faillite gemaach
Bankrott
Faillite
Bankrott