faktisch
effectif vrai, avéré effectivement
actual real actually, really
efetivo real efetivamente
déi faktesch Differenz bei de Gehälter vu Mann a Fra ass bekannt
der Statistik no ass däin Argument faktesch falsch