Falen
Fale
Falle Fangvorrichtung
piège
trap
armadilha ratoeira
ech hu Falen am Keller opgestallt, well ech Mais hunn
mir ass gëschter eng Wullmaus an d' Fal 1 gaangen
EGS mäi Kolleeg wollt mir eng Fal stellen, mee ech hunn en duerchkuckt mäi Kolleeg huet versicht, mech eranzeleeën, mee ech hunn en duerchkuckt
Rompel
Ronschel