Falen
Fale
1
Falte im Stoff
pli dans un tissu
crease
prega num tecido
an der Botz hunn se mer eng Fal an d' Box 1 gestreckt
däin Hiem ass voller Falen ! 1
2
Falte Hautfalte
ride
wrinkle
ruga na pele
dee Mann hat scho fréi d' Gesiicht 1 voller Falen
Rompel
Ronschel
2
Fal
Rompel
Ronschel