Fäll
1
Fall Situation, Umstand, Angelegenheit
cas situation, circonstance, affaire
case situation
caso situação, circunstância, assunto
an deem Fall musst Dir eng schrëftlech Reklamatioun erareechen
https://lod.lu/uploads/examples/OGG/86/86cbc4076536d08f8687c9c826c6964b.ogg
https://lod.lu/uploads/examples/AAC/86/86cbc4076536d08f8687c9c826c6964b.m4a
am schlëmmste Fall musse mir nach eng Kéier vu vir ufänken
https://lod.lu/uploads/examples/OGG/ca/ca958dfb6877e7b46656132aba6c8c41.ogg
https://lod.lu/uploads/examples/AAC/ca/ca958dfb6877e7b46656132aba6c8c41.m4a
fir dëse Kontrakt ofzeschléissen, muss de 18 Joer hunn, am anere Fall mussen deng Eltere mat ënnerschreiwen
dat do muss ee vu Fall zu Fall gesinn
https://lod.lu/uploads/examples/OGG/ae/ae63089b64707ff129f99a65fc9f3c0e.ogg
https://lod.lu/uploads/examples/AAC/ae/ae63089b64707ff129f99a65fc9f3c0e.m4a
2
Fall einer Person
cas d'une personne
case of a person
caso de uma pessoa
den Dokter hat haut e puer Fäll mat deene selwechte Symptomer
https://lod.lu/uploads/examples/OGG/0b/0bd4e2033c35269e75e9559c82bdb799.ogg
https://lod.lu/uploads/examples/AAC/0b/0bd4e2033c35269e75e9559c82bdb799.m4a
d' Urgence 1 krut an der Nuecht e schlëmme Fall ageliwwert
an eiser Klass gëtt et e Fall , 1 bei deem de Jugendriichter huet missen agräifen
https://lod.lu/uploads/examples/OGG/cf/cff1c5fa96b03efc173c7ef7fdfef815.ogg
https://lod.lu/uploads/examples/AAC/cf/cff1c5fa96b03efc173c7ef7fdfef815.m4a
3
Fall Kriminalfall
affaire policière enquête policière
case criminal case
caso (policial)
déi béid Fäll sinn nach ëmmer net opgekläert
4
fräie Fall
freier Fall
chute libre
free fall
queda livre
am Physikscours ass et haut ëm d' Gesetz 1 vum fräie Fall gaangen
https://lod.lu/uploads/examples/OGG/12/1278fe49155b5697c5bf70a204edbd53.ogg
https://lod.lu/uploads/examples/AAC/12/1278fe49155b5697c5bf70a204edbd53.m4a
5
op alle Fall / op jidde Fall / op jidder Fall
auf jeden Fall unbedingt
dans tous les cas sans faute
em todos os casos sem falta
bei esou enger Aarbecht muss de op alle Fall Händschen undoen
6
op alle Fall / op jidde Fall / op jidder Fall
jedenfalls zumindest
en tout cas
em todo o caso de qualquer maneira
och wann ech net betraff sinn, hoffen ech op alle Fall , 1 datt séier eng Léisung fonnt gëtt
allzäit
jiddefalls
7
Fall Kasus grammatikalisch
cas grammatical
case grammatical
caso gramatical
am Lëtzebuergesche gëtt et dräi gebräichlech Fäll : den Nominativ, den Akkusativ an den Dativ 1
6
op alle Fall / op jidde Fall / op jidder Fall
allzäit
jiddefalls
Kasus