1
fällig zahlbar
exigible payable à échéance
due payable
exigível pagável devido a prazo
Enn der Woch ass de Loyer fälleg
2
fällig unvermeidlich
inévitable qui s'impose
due required appropriate
inevitável que se impõe
et ass Zäit, fir endlech déi fälleg Decisioun ze huelen
EGS well ech duerch Rout gefuer sinn, war e Protokoll fälleg ! 1 well ech duerch Rout gefuer sinn, krut ech e verdéngte Protokoll