beachtlich gehörig tüchtig
fameux énorme, remarquable considérablement
considerable great
imenso enorme, considerável imensamente, muito
mäi Schwoer huet e faméisen Appetit!
dat Gedäisch geet mir faméis op d' Strëmp 1
d' Sonn 1 huet haut faméis gedréckt
EGS déi Resultater sinn nach laang net faméis déi Resultater si schappeg
EGS ass dat dee faméise Kolleeg, vun deem s de ëmmer schwätz? ass dat deen interessante Kolleeg, vun deem s de ëmmer schwätz?
gehéiereg
faméis
gehéiereg