Famillen
Famille
Familljen
Famillje
1
Familie Kernfamilie
famille père, mère, enfant(s)
family father, mother, child(ren)
família pai, mãe, filho(s)
op der Spillplaz ware vill Famille mat klenge Kanner
mat aacht Kanner si mir eng aussergewéinlech grouss Famill
2
Familie Verwandte
famille tous les membres
family relatives
família todos os membros
ech hu Famill an der Schwäiz
déi musikalesch Begabung läit bei eis an der Famill
EGS dat kënnt an de beschte Famillje vir! dat ka jiddwerengem geschéien
3
Famill si mat
verwandt sein mit
être apparenté à
to be related to
ser parente de
an deem Duerf sinn se alleguer matenee Famill