Familljebicher
Familienbuch
livret de famille
official family record book
livrete de família
vergiess net, d' Familljebuch 1 mat op d' Gemeng 1 ze huelen, wann s de eise Bëbee umelle gees!