Familljestrukturen
Familljestrukture
Familienstruktur
structure familiale
family structure
estrutura familiar
d' Universitéit 1 huet eng Etüd iwwer d' Familljestrukturen 1 am Land gemaach