kee Pluriel
Fantasielosigkeit
manque d'imagination
lack of imagination
falta de imaginação
dee Roman ass vun enger Fantasielosegkeet sonnergläichen