Fäschen
Fäsche
Reisigbündel
fagot
faggot wood
feixe de gravetos
säi Papp huet him bäibruecht, wéi een eng Fäsch bënnt