Fatalistinnen
Fatalistinne
Fatalistin
fataliste femme
fatalista mulher
als Fatalistin gleewen ech fest drun, datt alles vum Schicksal bestëmmt gëtt