sinn
gefatzt
intransitiv
EGS
strolchen streunen
errer vadrouiller flâner
to roam to wander
errar vaguear deambular
d' Kanner 1 sinn de ganzen Nomëtteg duerch de Bësch gefatzt